Как да армираме допълнително натоварените детайли по фасадата?

Определени участъци от фасадата са подложени на по-силно натоварване. Това налага допълнителното им армиране. Подценяването на тази задача създава риск от напукване на топлоизолационната система и мазилката, което нарушава нейната ефикасност, дълготрайност и естетически вид.

Често срещани ситуации

Ъгли около отворите на врати и прозорци

По конструктивни причини около вратите и прозорците на сградите се получава концентрация на статични напрежения. С времето това може да доведе до напуквания, ако не се армира допълнително с мрежа под подпрозоречните плотове.

Външни ъгли

Външните ъгли на сградата често пъти са подложени на неволни механични натоварвания. Нарушаването на целостта на външните ъгли създава условия за просмукване на влага и повреждане на топлоизолацията.

Вътрешните ъгли

Ивиците от зида около отворите за врати и прозорци по правило се изолират с по-тънък пласт топлоизолация. На тези места също възникват допълнителни напрежения, които могат да напукат мазилката, ако не бъде извършено правилно армиране.

Армиране на фасада с мрежа

За постигане на дълготрайна и ефективна топлоизолационна система, армирайте допълнително областите с повишено натоварване или местата с по-висока концентрация на напрежения.

  1. Подредете топлоизолационните плочи така, че вертикалните фуги между тях да се разминават. При ъглите на прозорците и вратите положете цели плочи, изрязани по конкретния размер.

  2. Първо армирайте рисковите зони. След това положете армировъчна мрежа по цялата фасада. Така рисковите зони са двойно защитени. Армировъчната мрежа се доставя на рула. Разкройте я според необходимите дължини. Положете армировъчната мрежа в предварително нанесения пласт лепило. Припокрийте всеки две съседни парчета с ивица, широка поне 10 cm.

  3. 3а оформяне на вътрешни ъгли използвайте готови профили. Ако не разполагате с такива, загънете мрежата и я залепете върху стената от другата страна на ъгъла на ивица, широка поне 20 cm.

  4. 3а укрепване на външните ъгли използвайте готови ъглови профили с армировъчна мрежа. Те придават здравина на ръба и точно очертават ъгъла. Полагат се по същия начин, както и армировъчната мрежа.

  5. Ъглите на отворите около врати и прозорци укрепете допълнително с диагонална армировка - парчета мрежа с големина около 20 x 40 cm, които се вграждат с лепило на тези места.

  6. След армиране на рисковите зони пристъпете към цялостно изпълнение на армираната шпакловка. Нанесете равномерен пласт лепилото, положете мрежата и с лек натиск с маламашката я вградете в лепилото. 3агладете избилото през отворите на мрежата лепило, докато не покриете напълно мрежата. При необходимост добавете лепило.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете