webertherm Профил за шлици

weber.therm-profil-shlici.jpg

Опаковка

  • 2.0 m

webertherm Профил за шлици е:

  • Топлинно формован трапецовиден профил за релефни канали по фасадата
  • размер на канала 30x17 mm

Ръководства и видеа

 

Сравнете