webertherm Профил за деформационни фуги Е-образен

weber.therm_eType.jpg

Опаковка

  • 2.5 m

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на трайни вертикални деформационни фуги при повърхности в равнина на фасадната топлоизолационна система.

Е-образен.

Употреба

фасада

 

Сравнете