Как да хидроизолираме основи?

Хидроизолирането на основите на сградите е необходимо и задължително, независимо от вида, предназначението и големината на сградата. При наличие на високи води в основите хидроизолирането започва още от подложния бетон.

Често срещани ситуации

Поражения по конструкцията

Високите подпочвени и напорни води могат и причиняват сериозни проблеми по незащитените конструкции на сградите. Водата прониква в плочата и стените на сградата и влияе на здравината на бетона, на армировката и на конструкцията като цяло.

Поражения в подземните помещения

Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по стените в помещенията. Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност - подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията.

Времеви ограничения

Скоростта на работа е ключова за динамичните темпове на строителство днес. Възможността за бързо хидроизолиране след декофриране на бетоновите стени пести време и пари. Високата остатъчна влажност в стените често е пречка и създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.

Ограничени решения

В подобни на горния случаи особено важни са и състоянието и водното съдържание в плочата от подложен бетон. Високата остатъчна влажност обикновено създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.