Американско-английската академия

Хидрроизолацията в основите но новия корпус на Американско-английската академия

Хидроизолацията в основите на новия корпус на Американско-английската академия  се изпълниха със система от мазана битумна хидроизолация на Вебер. Сградата е с обща площ от 13 133 кв.м., разположени на едно подземно ниво и 3 етажа. Общата площ на хидроизолираната повърхност е 1420 кв.м. След оценка на местоположението на обекта положената система беше изчислена за натоварване при просмукваща се влага.

 

Сравнете