webertec Superflex B400

weber.tec B240 еластична хидроизолационна лента с ширина 40 cm

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при полагане на хидроизолация в основи. Съвместими със студено полаганите weber двукомпонентни битумни хидроизолационни покрития webertec 915, weberdry 906, двукомпонентната реактивно свързваща се хидроизолация webertec Superflex D2 и епоксидни лепила и хидроизолации.

Строителни решения