webertec Superflex B400

weber.tec B240 еластична хидроизолационна лента с ширина 40 cm

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при полагане на хидроизолация в основи. Съвместими със студено полаганите weber двукомпонентни битумни хидроизолационни покрития webertec 915, weberdry 906, двукомпонентната реактивно свързваща се хидроизолация webertec Superflex D2 и епоксидни лепила и хидроизолации.

Съвети за употреба

  • За хидроизолиране на работещи фуги между стени (от бетон или зидария), както и при хоризонтални бетонови плочи, най-вече в основи.
  • Лентите за хидроизолация са съвместими с битумни и епоксидни продукти.
  • Могат да се използват за хидроизолиране на фуги при позитивно водно налягане до 5 m воден стълб.
  • Устойчивост на излагане на UV лъчи, на атмосферни условия, солни разтвори, разредени с киселини и алкални разтвори.  
  • Не са устойчиви на минерални масла, бензин и силни разтворители (ацетон, естер и др.)

Важно преди употреба

  • Разход: около 1,05 m за m2
  • Температурна устойчивост: от -15° C до +80° C.
Разходен калкулатор

За този продукт няма разработен разходен калкулатор. Допълнителна информация можете да намерите в продуктовата документация или като се свържете с наш представител или дистрибутор.

Този продукт е подходящ за следните проекти