webertec Superflex B240

webertec-Superflex-240

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи. Съвместими със студено полаганите weber двукомпонентни битумни хидроизолационни покрития webertec Superflex more, weberdry 906, двукомпонентната реактивно свързваща се хидроизолация webertec Superflex D 2 и епоксидни лепила и хидроизолации.