Сен-Гобен Вебер представи добри практики при санирането на жилищни сгради във Варна

Мероприятието се организира от Камарата на строителите в България, областно представителство – Варна, и се проведе на тема „Подготовка на строителните фирми от Варненска област по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Събитието започна с лекция на тема „Енергийна ефективност“ проведена от проф. д-р инж. Димитър Назърски.  Представител на  Дирекция „Инвестиционна политика“ при община Варна, пък запозна присъстващите с готовноста на Общината по „Програмата за национално саниране“ Weber взе участие като фирма производител на изолационни материали. Специалистите от компанията споделиха своя опит при санирането на жилищни сгради и представиха предимствата на интегрираната топлоизолационна система.  

 

Сравнете