webertec 772

Нов продукт
webertec 772защитна боя за ремонт

webertec 772 е еластично еднокомпонентно дисперсно покритие за повърхностна защита  на бетон и други минерални основи в съответствие с хармонизирана европейска норма EN 1504-2. Съответства на Технически условия за изграждане на повърхностна защита (TL-OS), както следва:

  • OS-D II или OS 5a  в система с weberrep R4 duo;
  • OS 5 съгласно DIN V 18026;
  • OS D II съгласно ZTV ING указания за поддръжка.

Употреба

фундамент, под

Опаковка

  • 15 l

Характеристики

webertec 772 се прилага за  защита в комбинация с шпакловка за запечатване на пори и изравняване webertec R4 duo, с която изгражда премостваща пукнатини система съгласно  OS-D II и OS 5a. webertec 772 е подходящо цветно покритие за освежаване на стари фасади, бетон или други минерални основи, с висока устойчивост на биещ дъжд, високо съпротивление срещу проникване на въглероден и серен диоксид.

Съвети за употреба

Съхранение:

Минимум 12 месеца в неотворени оригинални опакавки, съхранявани на сухо и защитено от замръзване място с минимална препоръчителна температура от +10 0С.

Разход:

0,7 – 0,9 lt/m2 или 0,95 – 1,2 kg/m2 за два слоя, в зависимост от качеството на основата и начина на нансяне.

Важно преди употреба

  • В отделни случаи качеството на старите покрития трябва да се проверява. Когато се изгражда система за защита на повърхността, съгласно OS-D II и OS-5a, трябва де се спазват съответните инструкции за изпълнение. Всички описани характеристики са определени при температура на околната среда от +23 0С и относителна влажност 50%.  При нанасяне температурата на основата трябва да бъде най-малко с 3 0С над  точката на оросяване. При оцветени покрития от различни партиди са възможни нюанси, което трябва да се има предвид при започване на работа. Максималната влажност на въздуха при полагане на покритието не трябва да надвишава 85%.
  • Не смесвайте webertec 772 с други продукти. Подготовката на повърхноста за нанасяне трябва да включва почистване от прах, мазнина, кофражни масла и емулсии или други остатъци, които могат да влошат адхезията. Бетонни и други минерални основи се почистват с водо- или песъко-струене. Якостта на опън при адхезия на основата трябва да е не по-малка от 1,5 N/mm2.

 

 

Разходен калкулатор

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Осреднена разходна норма. Реалната разходна норма зависи от основата и техниката на полагане.
Резултат:
Общо количество :
Торби :
Палета :

Този продукт е подходящ за следните проекти