weber.rep KB duo

weber.rep KB duo

Опаковка

  • 20 kg

weber.rep KB duo е минерална антикорозионна защита за армировъчни пръти и свързващ слой за бетонни повърхности.  weber.rep KB duo е комбиниран продукт, който може да се използва като минерална антикорозионна защита за арматурни стоманени пръти, както и за циментов свързващ слой. За вътрешна и външна употреба. Eднокомпонентна полимерно модифицирана суха смес, която отговаря на изискванията на БДС EN 1504-07.

Употреба

под, фундамент

Ръководства и видеа

 

Сравнете