weber.rep 767/768/769

weber.rep 767 разтвор за замонолитване

Опаковка

  • 25 kg

weber.rep са фабрично произведени саморазливни и компенсиращи свиването разтвори на циментова основа, предназначени за заливане на бетонови фуги и кухини и анкериране на метални елементи в бетонови повърхности. Продуктите отговарят на изискванията на немската асоциация за бетонови и строителни технологии (DBV) от 1990 г. и постигат якости от клас C 45/55. Специфичната разливност на материала, постигната с добавяне на много малко количество вода, е благодарение на висококачествените пластифициращи добавки и същата се запазва за около 45 минути. weberrep не се утаява по време на работа. При свързване разтворът набъбва, като по този начин компенсира свиването на бетона.

Употреба

под, фундамент

Ръководства и видеа

Строителни решения

weber.rep 767/768/769 related products

 

Сравнете