R&D екипа на Вебер работи по международни проекти

Отдел „Развойна дейност“ на компанията се включи в 5 нови международни проекта. Наред със страни като UK, Бразилия, Испания, Китай, Финландия Вебер България участва в разработване на продукти и технологии свързани, със стратегията на компанията за устойчиво и екологично чисто развитие. Тези проекти се осъществяват с помощта на Централния офис на компанията в партньорство с научни институти и изследователи.

Нека припомним, че още с построяването на първият си завод в България, Weber създаде отдел за собствена развойна дейност. Вложените средства в оборудване на лабораторията надхвърлят 30 000 EUR. R&D отделът бе фокусиран върху 2 основни направления:

  • стриктен контрол на качеството по цялата верига;
  • разработване на нови продукти и технологии.

През 2012 работата на екипа е оценена и на международно ниво. Наред с Испания и Бразилия,  Вебер България  стана част от голям международен проект за производство на лепила за плочки. Българският екип, като един от първите включили се в проекта, натрупа сериозен опит, който беше споделен на годишната конференция през Февруари 2014 г. В момента  над 70% от всички участници в конгреса работят по този проект като използват разработените от наши специалисти технологии и формули.

Участието ни в развойни проекти от най-високо ниво не само издига авторитета на българските специалисти, но и гарантира, че най-модерните продукти и технологии се въвеждат навреме и у нас. Вебер България ще продължи и за напред  да  инвестира в обородуване и знание.

 

Сравнете