Видове подови замазки според приложението им

Подовите конструкции са сред най-натоварените части на сградата. В зависимост от условията на употреба, в строителството на сградите се използват различни видове подови конструкции. Материалите за подовите замазки, част от тези конструкции, са регламентирани в хармонизирания стандарт EN 13813 и са обект на маркировката CE.

Лесно и сигурно към добрите резултати

Свързана замазка

Основата трябва да бъде достатъчно здрава, обезмаслена, без пукнатини, без шупли и слаби участъци, суха и чиста. Препоръчително е да се използва грунд за повишаване на адхезията, който да е подходящ за системата от продукти. Дебелината на замазката трябва да бъде ≥ 30 mm.

свързана-подова-замазка

Плаваща замазка

Премахнете големите неравности и слаби места в основата. Поставете разделителния слой. По ръбовете на всички вертикални части на конструкцията като стени, колони, стълбища и др. трябва да се поставят периметрални отделителни ленти с дебелина поне 8 mm. Минималната дебелина на замазката трябва да бъде 35mm и е препоръчително тя да бъде армирана.

Плаваща-замазка-weber

Замазка при подово отопление

Подходящи за всеки тип с максимална температура на системата до 55 ° C. По ръбовете на всички вертикални части на конструкцията като стени, колони, стълбища и др. трябва да се поставят периметрални отделителни ленти с дебелина поне 8 mm. При необходимост може да излеете замазката на два слоя. Минимално покритие над тръбата трябва да бъде 40 mm.

Замазка-при-подово-отопление-weber

Видове подово отопление

  1. Тип А описва най-често използваната система за подово отопление. Отоплителните тръби са прикрепени директно към изолацията и покрити с циментова замазка.
Подово-отопление-схема

2. Тип Б се отнася за отоплителни тръби в изолационния слой. Много често тези системи включват ламинирани листове, които осигуряват по-добро разпределение на топлината в зоната на действие.

Подово-отопление-схема-2

Трети вид подово отопление

3. Отоплителните замазки тип C обикновено се използват в търговски сгради с по-големи натоварвания от трафик. Отоплителните тръби се полагат в нивелираща замазка и след това се покриват със замазка върху разделителен слой за разпределение на товара.

Подово-отопление-схема-3

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете