Ние ще продължим да налагаме устойчиви решения и практики - това бе мотото на проведения Вебер Бизнес Конгрес

На 11 Април 2014 г. в с. Арбанаси се проведе пролетният Вебер Бизнес Конгрес. Поканени бяха наши партньори от цялата страна.

DSCN3660.JPG
На конгреса се разискваха теми отнасящи се до  настоящата бизнес среда и мястото на компанията. 
 
Конгресът откри  Снежана Семова - управител на направление Вебер България. Тя направи кратко представяне на концерна Сен Гобен и в частност на  Вебер в световен план. Показана бе историята на компанията структурата и мястото й на глобалните пазари;
 
Търговският директор, Диян Димитров предостави данни за ситуацията на световните и локалните пазари.  На база на официалните данни бе представена пазарната позиция на Вебер – 11% дял от световния пазар. Статистиката отчита, че следващите 3 компании имат общ пазарен дял около 10 %. Като цяло 32% от пазара е разпределен между 17 големи компании, а останалите 58% между голям брой по-малки производители. В България няма изразен лидер в сферата на индустриалните разтвори. Вебер България  е една от водещите компании с 10% пазарен дял.
 
Стана ясно, че в момента капацитетите в страната са 2,5 пъти повече от големината на пазара. Поради тази причина редица компании правят компроси с качеството на материалите, въздържат се от инвестиции в иновативни решения, системи за контрол на качеството и след продажбен сервиз, както и от осигуряването на безопасни условия на труд, като се фокусират единствено върху цената. Представени бяха  негативните резултати от подобни практики и как Вебер  реагира на тях. Още веднъж бе декларирано, че компанията ще продължи да налага устойчиви и дълготрайни решения и бизнес практики. Вебер ще продължи да работи да доставя продуктите си чрез дистрибуторските компании на базата на взаимно изгодно партньорство.
 
Представени бяха и  резултатите от въвеждането на концепциите weber.profi depot и weber.home plan и ползите, както за крайните клиенти така и за  партньори на компанията.
Показани бяха и добри примери за ролята на консултантите на Вебер при решаване на сложни и специфични проблеми на строителните обекти.
 
В последната част от презентацията бяха представени и новите комуникационни възможности в България – новия сайт на компанията, facebook профил, youtube профил, Вебер BG Newsletter.
 
По време на втората част на конгреса бяха  демонстрирани новите решения на компанията.
Показани бяха разликите в представянето на продукти от различни производители в един и същ клас –C1T. Заедно с участниците се направиха и нагледно се демонстрираха сериозните разлики по отношение на пластичност, отворено време, трансфер и обработваемост при различни производители при декларирано едно и също ниво.

 

Сравнете