Как да полагаме плочки върху под с дървено покритие?

Подовете на някои стари сгради са изпълнени с гредоред, а не с бетонна плоча. Дървените покрития са положени върху скари, които с времето се измятат или изгниват. Това води до нестабилна основа, неподходяща за полагане на керамични покрития. Изпълнението на дебела циментова замазка върху гредоред е трудоемък и скъп процес. Най-често срещаните проблеми при лепене на плочки върху стара и нестабилна дървена основа са:

Често срещани ситуации

Водата от лепилото измята дървесината

Лепилата на циментова основа съдържат вода, която попива в дървесината. Това води до раздуването й и плочките се отлепят. Циментът има много слаба адхезия към дървени повърхности.

Циментовите лепила са нееластични

Стандартните лепила на циментова основа не запазват еластичност след втвърдяване. Плочките се отлепят в резултат на термичните разширения и свивания на основата.

Фугите между дъските са податливи

Фугите между дъските улесняват тяхното движение една спрямо друга. Лепилата на циментова основа не могат да компенсират това движение. Резултатът е отлепване на плочките.

Хол и коридор с дървена настилка

За да постигнете здраво и дълготрайно покритие върху дървени основи:

 • Подгответе добре основата
 • Използвайте специални лепила и фугиращи смеси
 • Спазвайте точната технология на полагане
 1. Проверете здравината на пода, равността му и състоянието на дървената основа. Скърцането на дъските при стъпване върху тях е сигурен признак, че подът не е достатъчно устойчив и дъските се движат една спрямо друга. Фиксирайте дъските с дървени клинчета. Запълнете фугите със силиконов уплътнител. Ако продължават да скърцат, настелете върху тях плоскости от дървесни частици (ПДЧ) и ги фиксирайте с винтове за старото покритие.

 2. Почистете основата от прах с прахосмукачка или влажна кърпа. Нанесете с бояджийски валяк подходящ грунд. Изчакайте между 1 и 5 часа пълното му изсъхване.

 3. С маламашка нанесете по цялата основа лепило за плочки с висока остатъчна еластичност. По продължение на фугите между дъските опънете лента от стъкловлакнеста мрежа с широчина 20 cm. С лек натиск на маламашката вградете лентата в лепилния слой. При основа от паркет положете стъклотекстилна мрежа по цялата повърхност на помещението. Застъпвайте с поне 10 cm две съседни парчета мрежа. Изчакайте минимум 24 часа за пълното изсъхване на лепилото.

 4. Запълнете деформационните фуги между стените и плочките със силиконов уплътнител. Изчакайте минимум 24 часа за пълното му изсъхване.

 5. Фугирайте с фугираща смес с остатъчна еластичност. Изчакайте четири денонощия, докато лепилото се втвърди окончателно, преди да поставите мебелите и помещението да стане напълно годно за обитаване.

В помещения с повече влага

За да постигнете здраво и дълготрайно покритие върху дървени основи в помещения, където се използва повече вода, например в кухня:

 • Подгответе добре основата
 • Използвайте специалното 2-в-1 хидроизолиращо лепило webertec smart protec и фугиращи смеси с висока остатъчна еластичност
 • Спазвайте точната технология на полагане
 1. Проверете здравината на пода, равността му и състоянието на дървената основа. Скърцането на дъските при стъпване върху тях е сигурен признак, че подът не е достатъчно устойчив и дъските се движат една спрямо друга. Фиксирайте дъските с дървени клинчета. Запълнете фугите със силиконов уплътнител. Ако продължават да скърцат, настелете върху тях плоскости от дървесни частици (ПДЧ) и ги фиксирайте с винтове за старото покритие.

 2. Почистете основата от прах с прахосмукачка или влажна кърпа. Нанесете с бояджийски валяк подходящ грунд. Изчакайте между 1 и 5 часа пълното му изсъхване.

 3. За залепване на плочките използвайте изключително еластичното 2-в-1 хидроизолиращо лепило webertec smart protect - клас C2 TE S2.

 4. Запълнете деформационните фуги между стените и плочките със силиконов уплътнител. Изчакайте минимум 24 часа за пълното му изсъхване.

 5. Фугирайте с фугираща смес с остатъчна еластичност. Изчакайте четири денонощия, докато лепилото се втвърди окончателно, преди да поставите мебелите и помещението да стане напълно годно за обитаване.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете