Как да облицоваме фасади с по-големи по размер плочи?

При облицоване на фасади все по-често се използват плочи с размер над 40x40 cm (площ над 1600 cm2). Изпълнението на фасади е свързано с голяма отговорност, тъй като случайно паднала плоча може да нарани преминаващ човек, да повреди спряло превозно средство или да нанесе големи щети.

Често срещани ситуации

Фасадите са подложени на термични натоварвания

Фасадните покрития са изложени на атмосферни влияния, на силно нагряване през деня и значително охлаждане нощем. Това означава непрекъснат процес на свиване и разширение. Много често тези резки промени водят до движение на водата от основата към повърхността на фасадната облицовка. Това от своя страна води до т.нар. ефлоресценция - избиване на соли на повърхността на облицовката.

Фасадите се мокрят при дъжд

Ако за направата на фасадното покритие са използвани неподходящи продукти, водата и влагата проникват в лепилния слой. При отрицателни температури водата замръзва и ледът бързо разрушава облицовката, което обикновено води до нежелани изцветявания и измятания в облицовката.

Ремонтите на фасада са скъпи и трудоемки

Ремонтирането на фасада, изпълнена с некачествени материали, е скъп и трудоемък процес. Допълнителна трудност е намирането на същия размер и вид плочи, необходими за ремонта.

Лепене на големи плочки по фасади

За да постигнете здрава и дълготрайна фасадна облицовка с плочи, използвайте лепила и фугиращи смеси с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. Те трябва да са студо- и водоустойчиви. За залепяне на плочките полагайте лепилото не само върху основата, но и на плътен слой на гърба им. Уверете се, че под плочката не остават въздушни мехури и кухи пространства.

 

 

  1. При новопостроени сгради изчакайте поне 3 месеца за стихване на естествените процеси на слягане. Проверете здравината на основата в дълбочина. Отстранете всички биещи на кухо участъци. Пукнатините, шуплите ипи неравностите с дълбочина над 5 mm запълнете и подравнете. Изчакайте пълното изсъхване на ремонтираните участъци. Почистете основата от циментов прах, мазни петна ипи други замърсявания

  2. Пригответе лепипото за плочки, като стриктно спазвате указанията на опаковката. Нанесете го с назъбена маламашка върху основата и гърба на плочите, задължитепно с хоризонтални ребра.

  3. При полагане на варовикови и клинкерни облицовки, които са склонни към осоляване и побеляване, използвайте трасови лепила. Между плочите оставете фуга с минимална широчина 5 mm. Тази фуга поема термичните разширения на облицовката. На всеки 50 m2 площ предвидете околовръст деформационна фуга с широчина 10 mm. Деформационна фуга се оставя и по краищата на облицовката.

  4. Изчакайте минимум 24 часа за пълното изсъхване и втвърдяване на лепилото, преди да пристъпите към фугиране. Фугирайте фасадната облицовка с фугираща смес, която е специално разработена за облицовки на открито, подложени на атмосферните влияния.

  5. Запълнете деформационните фуги с хибриден уплътнител.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете