Как да лепим плочки върху силно натоварени повърхности?

Подовите настилки в търговски центрове, офис сгради, супермаркети и други помещения с интензивно движение на хора и машини са подложени на голямо натоварване. Това изисква внимание при подбора на строителни материали, за да се избегнат най-често срещаните проблеми:

Често срещани ситуации

Повреди от точково натоварване

Количките за транспортиране на стоки оказват силен точков натиск върху плочите поради малката допирна повърхност между колелата и пода. Крачетата на щендерите и стелажите също оказват силен точков натиск.

Повреди от паднали предмети

При транспортиране на стоки, поставянето или взимането им от щендерите често се случва да падат тежки и твърди предмети с остри ръбове.

Повреди от често почистване

Настилките в сградите с интензивно движение се почистват по-често, отколкото домашните помещения. Химически агресивните препарати и почистващите машини с времето повреждат покритието.

Натоварването скъсява живота на покритията

Интензивната експлоатация скъсява многократно живота на неправилно положените покрития. За кратко време цветът на фугите се променя или те се уронват. Често се наблюдават отлепени или счупени плочки.