Как да фугираме индустриални и промишлени помещения?

Индустриалните и промишлените помещения много често са подложени на сериозен натиск от гледна точка на предмета на дейност, за който се използват и са предназначени. Затова и изискванията към използваните фугиращи смеси за запълване на фугите при използване на плочки са много сериозни. Ето и основните проблеми при фугирането на индустриални и промишлени помещения:

Често срещани ситуации

Устойчивост на износване

Зоните за фугиране са с изключително сериозен трафик и затова материалите е необходимо да бъдат изключително устойчиви на механични износвания и изтриване.

Абразивоустойчивост

Понякога тези зони съчетават споменатия вече трафик с голям натиск на фугиращата смес. Затова тя трябва да бъде с отлична якост на натиск и значителна повърхностна устойчивост, с което се избягва надраскване.

Устойчивост на химични въздействия

Различният тип индустриални и производствени помещения предполагат и различен тип химична атака. Затова продуктите е необходимо да бъдат неабсорбиращи и лесни за почистване покрития със значителна химическа устойчивост. Само тогава те ще бъдат подходящи за употреба в производствени помещения, кланици, бензиностанции, автосервизи и т.н.

Устойчивост при екстремни температурни условия

Свойствата на фугиращите смеси не трябва да се променят дори когато са подложени на екстремни атмосферни условия или температури, които се променят постоянно. Те могат да се полагат на места с ниски или високи температури (фризери и промишлени помещения).