Железопътна гара, гр.Варна

  • Крайно покритие: weber.ton Силикатна боя

Инвеститор: Министерство на транспорта
Изпълнител: Крам Комплекс ООД

 

Сравнете