Природонаучен музей – гр. Бургас

Природонаучният музей в гр. Бургас е част от Регионален исторически музей и е недвижима културна ценност от местно значение. Продуктите на Weber България бяха избрани за реставрацията на паметника на културата в морския град.

През годините сградата, в която в момента се помещава музея е имала различни функции и предназначение. Построена е в далечната 1896 г. за нуждите на семейството на доктор Куцодимитрос. Освен за жилище е била използвана за училище и педагогическа гимназия. Обособена е за нуждите на Природонаучния музей през 1985 година.

Реставрацията бе част от проекта на Регионалния Исторически музей - Бургас за ремонт на сградата по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика и бе осъществена с финансовата помощ на Община Бургас.

Ремонтните дейности включваха цялостна подмяна на покрива, възстановяване и пребоядисване на фасадата с всички декоративни елементи, изграждане на дренаж за защита на сградата от подпочвени води, подмяна на цялостната ел. инсталация, както и старото осветление с енергоспестяващо.

Изпълнителят на ремонтните дейности по фасадата, фирма Екоарт Инженеринг избра висококачествената фасадна боя weberton Active Air, която е подходяща за полагане върху стари покрития от варови и минерални бои. Създава покритие с матова повърхност и е с изразен самопочистващ ефект. Запазен е цвета сградата, а всеки детайл бе обработен ръчно. Така се запази автентичния вид  и стойността на сградата като архитектурен паметник, на любимия на бургаските деца музей.

С продуктите на Weber са извършени реставрациите на над 20 паметника на културата, с които архитектурата на стария Бургас постепенно възвърна блясъка си.

В глобален мащаб продуктите на Weber са използвани за реставрацията на редица сгради част от световното архитектурно и културно наследство.

Проект: Обществена сграда и паметник на културата - Природонаучен музей – гр. Бургас 

Източник на финансиране: Министерството на труда и социалната политика, Община Бургас

Възложител: Регионален исторически музей - Бургас

Изпълнител на строително-ремонтните дейности по фасадата: Екоарт Инженеринг ЕООД

Описание на проекта: Реставрация на фасада

Използвани продукти от Weber:

Шпакловка – 450 P

Грунд – weberpas Грунд

Фасадна боя – weberton ActiveAir

 

Сравнете