webertherm Профил за шлици

weber.therm-profil-shlici.jpg

webertherm Профил за шлици е:

  • Топлинно формован трапецовиден профил за релефни канали по фасадата
  • размер на канала 30x17 mm

Опаковка

  • 2.0 m
Разходен калкулатор

За този продукт няма разработен разходен калкулатор. Допълнителна информация можете да намерите в продуктовата документация или като се свържете с наш представител или дистрибутор.

Този продукт е подходящ за следните проекти