webertherm Профил за ъгли Рол-Он

weber.therm_roll-on.jpg

Профил на ролка за оформяне на ъгли под и над 90 градуса при изпълнение на топлоизолационна система независимо от избраната топлоизолация.

Размер на мрежата 10 х 10 cm

Употреба

фасада

Опаковка

  • 25 m

Този продукт е подходящ за следните проекти