Политика за поверителност на личните данни

Тук можете да се запознаете с политиката за поверителността на личните данни на Weber България

1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД (направление Weber), еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „ Император Константин Велики” № 13, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 131234803   („Weber“/ “Дружеството“). (наричано по-долу „Weber” или „Дружеството”).

Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Условията за ползване на Сайта и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. Настоящата Политика не засяга правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни.

Weber е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни с регистрационен номер 49021.

Дружеството ще съхранява данните, които събира до приключване на Промоцията и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с нас на адрес office@weber.bg

Настоящата Политика определя:

 •          Какви Ваши лични данни се събират от Weber;
 •          На кого Weber може да предоставя Ваши лични данни;
 •          Нашите процедури за сигурност за защита срещу загубване, злоупотреба или промяна на информацията под наш контрол;
 •          Вашите права във връзка с личните Ви данни;
 •          Как можете да получите копие от личните Ви данни, които ние съхраняваме; и
 •          Как можете да поискате  коригиране, актуализиране и заличаване на отнасящата се до Вас информация, която  съхраняваме.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да се включите в Промоцията, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате участвате в съответствие с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личната Ви информация по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни предоставяйте такава информация. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед участието Ви в Промоцията за награди на Weber, като евентуалния Ви отказ да предоставите личните си данни би означавал отказ да участвате в Промоцията.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ Я ОБРАБОТВАМЕ

Ние можем да събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

 •         Информация, която предоставяте, като изпращате личните си данни (име, адрес, номер на телефон или факс, имейл адрес). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, качване на материали или заявки за нови услуги. Можем също да ви поискаме информация, когато съобщавате за проблем на сайта. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията.
 •          Може също да ви помолим да попълните въпросници, които използваме за целите на проучвания, въпреки че не сте длъжни да им отговаряте.

Дружеството обработва лични данни за целите на администриране на Промоцията и установяване на връзка с участниците, заявили за получаване определена награда.

С регистрацията си за участие в Промоцията, Вие се съгласявате, за целите на директния маркетинг,  да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши лични данни, съобщения по поща, имейл, телефон или факс (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Ако не желаете да използваме личните Ви данни ви по този начин или не желаете да предоставяме данните Ви на трети страни за маркетингови цели, моля заявете Вашето желание на office@weber.bg

Можете да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време, като  изпратите електронно съобщение със следния примерен текст “Не желая личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг“ на адрес office@weber.bg. Ние уважаваме поверителността на Вашите данни и бихме искали да гарантираме, че се съобразяваме с желанията ви за начина, по който се свързваме с Вас.

За целите на Промоцията, някои телефонни разговори може да бъдат слушани или записани, след като сте били съответно предупредени преди това.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, гледните точки и продуктите на свързаните сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към техните условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Ние се отнасяме към тази информация със същата грижа, с каквато третираме друга информация, предоставена ни от Вас, но Weber не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

3. ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да поискате копия от данните, които съхраняваме за Вас. Моля, изпращайте такива заявления на адрес office@weber.bg. Исканата от Вас информация ще ви бъде предоставена безплатно.

Вие можете също така свободно да упражнявате правата си по т. 7 по-долу.

4. НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Weber е поел ангажимент да защитава сигурността на информацията и личните данни на клиентите. Ние вземаме необходимите мерки за защита на данните на клиентите, които сме събрали, както бихте очаквали от една разумна и отговорна организация.

Weber действа предпазливо с информация на клиенти и лични данни, но освен в случаи на смърт или телесна повреда в резултат на умисъл или груба небрежност или представяне на невярна информация от наша страна, ние не поемаме отговорност за вреди в резултат на възникнали пробиви в сигурността.

5. ВЪЗМОЖНО Е ДА РАЗКРИЕМ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Възможно е да разкрием личната Ви информация на всеки член на нашата група, което означава нашите подразделения, нашата холдингова компания и нейните подразделения.

Възможно е да разкрием личната Ви информация на трети страни:

 •          В случай че продаваме или купуваме бизнес или активи,  можем да разкрием личните Ви данни на бъдещия купувач или продавач на бизнеса или активите;
 •          Ако Weber или по същество всичките му активи са придобити от трето лице, в който случай съхраняваните от нас лични данни за клиентите, ще бъдат един от прехвърлените активи;
 •          Ако имаме задължението да разкрием или споделим личните Ви данни, за да изпълним законово задължение или за да приложим нашите правила за използване и други споразумения, или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Weber, нашите клиенти или други лица. Това включва обмен на информация с други компании и организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск.

Ако предпочитате да не споделяме Вашата информация, моля да ни го съобщите, като се свържете с нас на office@weber.bg.

Weber може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

Тъй като удовлетвореността на клиентите е важна за нас, можем да поискаме от социологическа компания – трета страна да се свърже с Вас по телефон, имейл, факс или SMS с единствената цел за събиране на обща информация и конкретна информация, свързана с Weber и нейните продукти и услуги. Ако не желаете подобни контакти, моля да ни уведомите по имейл на адрес office@weber.bg.

6. ВИЕ МОЖЕТЕ ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ПРОМЕНЯТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СМЕ СЪБРАЛИ

Ние се стараем да гарантираме, че съхраняваната от нас информация е точна и актуална. За Вас е важно да ни уведомите, в случай че установите, че Вашата информация е остаряла, неточна или непълна.

Имате право да поискате промяна, изтриване, блокиране или коригиране на Вашите лични данни, съхранявани в нашата база данни, като за тази цел изпратите заявление по:

 •          Имейл: office@weber.bg
 •          Поща: Маркетингов отдел, СГ Констракшън Продъктс България ЕООД, направление Weber

(Моля, такива заявления да бъдат изпращани на вниманието на маркетинговия отдел).

Заявленията ще бъдат обработени в рамките на 14 дни от подаването им.

За други въпроси, моля използвайте информацията за контакт по-горе.

7. ДЕЦА

Weber е особено заинтересован да защитава безопасността и личната информация на млади хора, използващи нашите услуги. Ние нямаме намерение да събираме информация за деца и препоръчваме децата под 18-годишна възраст да поискат разрешението на родителите си преди да предоставят лична информация или да използват нашите услуги. Ние може да попитаме дали имате деца, но не изискваме от Вас да предоставяте чувствителни лични данни за децата Ви.

8. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Трябва да спазвате Закона за защита на личните данни (както и съответните подзаконови актове), както и всякакви свързани закони по отношение на личната информация, която ни предоставяте или съхраняваме от Ваше име в резултат на или във връзка със Сайта или пък необходима за използването му.

9. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всякакви промени, които може да направим в настоящата Политика ще бъдат публикувани на Сайта, и когато е удачно, ще ви бъдат съобщени по имейл.

 Информация за нас

Направление Weber на  „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, („Weber“, „ние“),  еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „Император Константин Велики” № 13, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 131234803.

Weber не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по интернет.

Заключителни разпоредби

Weber си запазва правото да променя периодично настоящите Условия и Правилата. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта. Ако продължите участието си в Промоцията  ще считаме, че сте приели промените. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Условията, тъй като те са обвързващи за Вас.

В случай че някое от настоящите Условия се окаже недействително или неприложимо, останалите запазват своята действителност и приложимост. 

Спрямо настоящите Условия и Правила се прилагат законите на България. Всички спорове между
Weber и потребителите, възникнали във връзка с Условията и/или Правилата ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

Какъвто и да е отказ от право, произтичащо от тези Условия няма да се счита за повторен или  отказ от същото или което и да е друго право произтичащо от тези Условия.

Вашите сигнали

Ако искате да изпратите сигнал за материал, публикуван на Сайта, молим да се свържете с нас на адрес office@weber.bg

Благодарим Ви, че участвате в Промоцията!