weberpur P211

Нов продукт
weberpur P211 полиуретанова мембрана

weberpur P211 е трикомпонентна полиуретанова течна мембрана, несъдържаща разтворители. weberpur P211 е проектирана за премостване на статични и динамични пукнатини в основата при прилагане на паркинг системи Weber.

Опаковка

 • 25 kg

Характеристики

 • Трикомпонентна еластична полиуретанова хидроизолационна мембрана, премостваща статични и динамични пукнатини
 • Много висока способност за премостване статични и динамични пукнатини при ниски температури (-20 0С)
 • Несъдържа летливи органични съединения (ЛОС)
 • Високоеластична, саморазливна мембрана
 • Маслоустойчива
 • Великолепна адхезия към материали weberepox
 • Водоплътна

Съвети за употреба

 • Преди полагането на weberpur P211 е необходимо грундиране на основата с продукти weberepox P100 или 102 посипани със сух, чист кварцов пясък, зърнометричният състав на който, трябва да съответства на избраната система подово покритие.
 • След втвърдяване на грунда излишното количество се отстранява от повърхността. Основата трябва да е леко грапава, без каверни и отворени пори, прах, мазнина или нечистотии, които могат да влошат сцеплението с последващите слоеве.

Важно преди употреба

 • С weberpur P211 не трябва да се работи, когато температурата на околната среда или на основата е под +10 °C или над +30 °C.
 • При температура под +10 °C вискозитета на материала нараства и смолата се сгъстява. Оптимална температура и влажност на въздуха за полагане е +20 °C и 65 % съответно.
 • В процеса на полагането и обработката му, weberpur P211 не трябва да влиза в контакт с вода и химикали, а температурата на основата трябва да бъде с +3 °C над „точката на оросяване“.
 • Тези условия трябва да се спазват не само при полагането на продукта, но и по време на втвърдяването му (полимеризацията)
Разходен калкулатор

За този продукт няма разработен разходен калкулатор. Допълнителна информация можете да намерите в продуктовата документация или като се свържете с наш представител или дистрибутор.

Документация и брошури

Този продукт е подходящ за следните проекти