weberpur P211

Нов продукт
weberpur P211 полиуретанова мембрана

weberpur P211 е трикомпонентна полиуретанова течна мембрана, несъдържаща разтворители. weberpur P211 е проектирана за премостване на статични и динамични пукнатини в основата при прилагане на паркинг системи Weber.

Опаковка

 • 25 kg

Характеристики

 • Трикомпонентна еластична полиуретанова хидроизолационна мембрана, премостваща статични и динамични пукнатини
 • Много висока способност за премостване статични и динамични пукнатини при ниски температури (-20 0С)
 • Несъдържа летливи органични съединения (ЛОС)
 • Високоеластична, саморазливна мембрана
 • Маслоустойчива
 • Великолепна адхезия към материали weberepox
 • Водоплътна

Съвети за употреба

 • Преди полагането на weberpur P211 е необходимо грундиране на основата с продукти weberepox P100 или 102 посипани със сух, чист кварцов пясък, зърнометричният състав на който, трябва да съответства на избраната система подово покритие.
 • След втвърдяване на грунда излишното количество се отстранява от повърхността. Основата трябва да е леко грапава, без каверни и отворени пори, прах, мазнина или нечистотии, които могат да влошат сцеплението с последващите слоеве.

Важно преди употреба

 • С weberpur P211 не трябва да се работи, когато температурата на околната среда или на основата е под +10 °C или над +30 °C.
 • При температура под +10 °C вискозитета на материала нараства и смолата се сгъстява. Оптимална температура и влажност на въздуха за полагане е +20 °C и 65 % съответно.
 • В процеса на полагането и обработката му, weberpur P211 не трябва да влиза в контакт с вода и химикали, а температурата на основата трябва да бъде с +3 °C над „точката на оросяване“.
 • Тези условия трябва да се спазват не само при полагането на продукта, но и по време на втвърдяването му (полимеризацията)

Разходен калкулатор

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Осреднена разходна норма. Реалната разходна норма зависи от основата и техниката на полагане.
Резултат:
Общо количество :
Торби :
Палета :

Документация и брошури

Този продукт е подходящ за следните проекти