Система Weber Паркинг 2 Нова система

Система Weber паркинг  2

Система Weber Паркинг 2 е полимерна система за подово покритие с висока химична устойчивост и механична якост. Подходяща за крайно подово покритие на паркинги, гаражи, индустриални помещения и бизнес сгради. Премоства динамични пукнатини с ширина до 0,3 mm и статични пукнатини с ширина до 1,25 mm. Отговаря на изискванията на БДС EN 1062-7.

Ръководства и видеа

Свързани продукти