Контактната форма за участие в Промоцията

По-долу ще намерите списък с информацията, необходима за връзка с Вас и изпращане на съответната награда. Можете да я разпечатате от линка по-долу и да я попълните или да посочите данните, написани на ръка. Не забравяйте да приложите листа с информацията в плика заедно с изрязаните Отрязъци! 

­
Име: .........................................................................................................................................
                                       (моля, напишете трите Ви имена)
Адрес: ......................................................................................................................................
                      (моля, посочете адреса, на който бихте желали да получите наградата си по куриер)
Телефон: ..................................................................................................................................
                     (моля, посочете мобилен телефон за връзка и допълнителни въпроси)
Е-mail: .......................................................................................................................................
                     (моля, посочете e-mail адрес за връзка и допълнителни въпроси)

Изпратени Отрязъци: 

  1. ................................................................;
  2. ................................................................;
  3. ................................................................;
  4. .................................................................
(моля, опишете точния брой и вид отрязъци, които изпращате)

ЖЕЛАНА ОТ МЕН НАГРАДА...................................................................................................

(моля, посочете наградата, за която играете)

Контактна форма