Групата Saint-Gobain се ангажира с нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

Saint-Gobain отговаря на призива за реални действия, направен от широка коалиция от представители на бизнеса, гражданското общество и лидерите на ООН.

Saint-Gobain-Net-Zero-Carbon

По време на Срещата на върха на ООН за действия в областта на климата, групата Saint-Gobain се ангажира да намали въглеродните си емисии до нула до 2050 г. Saint-Gobain отговаря на призива за реални действия в посока ограничаване на климатичните промени, на широка коалиция от представители на бизнеса, гражданското общество и лидерите на ООН. Целта на всички обединени страни е всеки да даде своя принос за ограничаване на глобалното повишение на температурата.

Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира решения, които сами по себе си допринасят за редуцирането на емисиите на въглероден диоксид, включително топлоизолационни решения, които повишават енергийната ефективност. Благодарение на пестенето на енергия, само за три месеца нашите изолационни решения компенсират емисиите на въглероден диоксид, свързани с тяхното производство. Групата вече има съществен принос за подобряване на енергийната ефективност и редуцирането на въглеродни емисии на своите пазари за строителство, мобилност и промишленост. С този ангажимент Saint-Gobain прави допълнителна стъпка към намаляване на своето собствено въздействие върху околната среда. Посоката, която сме поели с това обещание е важна за определянето на нашите бъдещи политики и дейности“, заяви Пиер-Андре де Шалендар, Председател и главен изпълнителен директор на групата Saint-Gobain.    

Saint-Gobain вече има поет ангажимент и работи в посока на редуциране на емисиите си въглероден диоксид с 20% между 2010 и 2025 г. Различни програми и инструменти са въведени в подкрепа на тази цел за насочване на бизнес процесите и производството към ниско-въглеродни решения.

Групата Saint-Gobain е една от 139-те международни компании, които ще бъдат включени в Climate change A list за 2018 г., създаден от CDP Worldwideблаготворителна  организация с нестопанска цел.

 

Сравнете