Видове лепила за плочки

Лепило за плочки

Голямото разнообразие от керамични покрития и приложението им в строителството са довели до разработката на широка гама лепила. Правилното лепило за плочки е от изключителна важност при процеса на лепене, затова когато го избирате се съобразете с класификацията на продукта, обозначен на всяка опаковка. Използвайте и класификациите на покритията според конкретните условия, за да си гарантирате успешен резултат.

Класификация на лепилата за плочки

Според свързващите вещества:

циментови; 

D циментови + дисперсия;

R на основата на епоксидни смоли.

Според дебелината на нанасяне:

  •  тънкослойни (10 mm)
  •  среднослойни (20 mm)
  •  дебелослойни (30 mm).

Според цвета: бeли, сиви

Според време на свързване: нормално, бързо

Според характеристиките им:

T (Tixotropity) Фиксиращи (против приплъзване) - Лепила за по-големи и по-тежки облицовки. Подходящи за лепене на плочки по стени. 

F (Fast) Бързосвързващи - Лепила подходящи за използване при ограничено време за работа във вътрешни и външни условия.

E (Extended) По-дълго отворено време или времето, през което лепилото запазва лепилните си свойства - Лепила подходящи за лепене на настилки на голяма площ.

S Степен на деформация/еластичност - Класификация според Европейските стандарти: БДС EN 12002

S1  Напречна деформация   2.5 mm до ≤ 5.0 mm

S2  Напречна деформация  > 5.0 mm

 

Класификация според Европейските стандарти: БДС EN 12004

C1 Циментови лепила нормално втвърдяващи – основни характеристики

Начална якост:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след цикли “замръзване-размразване“:

≥ 0,5 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

≤0,5 mm

C2 Циментови лепила с повишени характеристики

Начална якост:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след цикли “замръзване-размразване“:

≥ 1,0 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

 ≤0,5 mm

Класификация на керамичните покрития/плочки по:

Степен на порьозност

Порести / порьозни - теракот, фаянс, клинкерни плочки, естествен камък.

Непорести / непорьозни - гранитогрес, стъклокерамика.

 

Абсорбция на вода (E)

Група 1

E < 3%

непорьозни

Група 2

3% < E ≤ 6%

малко порьозни

Група 3

6% < E ≤ 10%

порьозни

Група 4

E > 10 %

силно порьозни

 

Размери

Малки

до (20 cm X 20 cm)

Средни

от (20 cm Х 20 cm) до (40 cm X 40 cm)

Големи

от (40 cm X 40 cm) до (60 cm Х 60 cm)

Много големи

над (60 cm Х 60 cm)

Лепила за плочки от Weber

 

Сравнете