Видове лепила за плочки

Характеристики на лепилата за плочки

Голямото разнообразие от керамични покрития и широкото им приложение в строителството са довели до разработката на широка гама лепила. Използвайте класификациите на покритията, за да изберете правилното лепило според конкретните условия и да си гарантирате успешно лепене на плочки.

Класификация на лепилата за плочки

Според свързващите вещества: циментови, циментови + дисперсия, на основата на епоксидни смоли.

Според дебелината на нанасяне:

  • тънкослойни (10 mm)
  •  среднослойни (20 mm)
  •  дебелослойни (30 mm).

Според цвета: бeли, сиви

Според време на свързване: нормално, бързо

Според характеристиките им:

T (Tixotropity) Фиксиращи (против приплъзване)

F (Fast) Бързосвързващи

E (Extended) По-дълго отворено време

 

Класификация според Европейските стандарти: БДС EN 12004

C1 Циментови лепила нормално втвърдяващи – основни характеристики

Начална якост:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

≥ 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след цикли “замръзване-размразване“:

≥ 0,5 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

≤0,5 mm

C2 Циментови лепила с повишени характеристики

Начална якост:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

≥ 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след цикли “замръзване-размразване“:

≥ 1,0 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

 ≤0,5 mm

Класификация на керамичните покрития/плочки по:

Степен на порьозност

Порести / порьозни - теракот, фаянс, клинкерни плочки, естествен камък.

Непорести / непорьозни - гранитогрес, стъклокерамика.

 

Абсорбция на вода (E)

Група 1

E < 3%

непорьозни

Група 2

3% < E ≤ 6%

малко порьозни

Група 3

6% < E ≤ 10%

порьозни

Група 4

E > 10 %

силно порьозни

 

Размери

Малки

до (20 cm X 20 cm)

Средни

от (20 cm Х 20 cm) до (40 cm X 40 cm)

Големи

от (40 cm X 40 cm) до (60 cm Х 60 cm)

Много големи

над (60 cm Х 60 cm)

Лепила за плочки от Weber